Kdo jsme | Who we are

8/30/2015
Domníváme se, že není úplně podstatné, kdo stojí za naším projektem - nejdůležitější je výsledek, který bude mluvit za vše. Nicméně naše kořeny sahají do extrémní hudební scény, která je známá svými alternativními postoji ke společenské, sociální či ekologické problematice, pohybuje se na ní spousta inteligentních a aktivních lidí, kterým není lhostejný osud planety, zacházení se zvířaty či stravovací filozofie. Po dvaceti letech v této komunitě a po více jak deseti letech zkušeností ve výrobě merchandise uzrál čas k tomu být nějak aktivní či prospěšný i na poli veganství. Rozhodli jsme se tedy spojit příjemné s užitečným, to čemu věříme s tím, v čem jsme nejlepší, a tak přicházíme se zcela novým brandem, který má ambice změnit chápání veganského merchandisingu. 

Máme vymyšlený celý koncept, ale do jaké míry se ho podaří zrealizovat, to bude do velké míry záviset právě na vás. Bude to vyžadovat interakci a spolupráci, vaše názory a připomínky, aby jsme optimalizovali naše vize a vaše očekávání, protože dle našeho názoru není težké vymyslet zajímvé motivy, vyrobit ekologický textil s ekologickým printem, ale pokud by jeho pořizovací cena byla nad možnosti zákazníků, těžko bude plnit své poslání a šířit osvětu. Budem tedy rádi, když do nás budete hrnout připomínky a podněty, aby jsme je mohli náležitě reflektovat.

We think it isn't so important who is behind our project - the most important is the result which is going to speak for all. The roots of project catch extreme music scene, which is known for its alternative attitudes social and ecological problems. There are many inteligent and proactive people, who aren't indifferent to the fate of the planet, treatment of animals and eating habits. After the twenty years in this comunity and more than ten years experiences in merchandise production the time has come for the decision to be much more active and rewarding in the area of veganism. We decided to connect pleasant, useful and our idea that we believe. We added all where we are the best and came with brand new brand which has an ambitions to change thinking of vegan merchandising. 

We created whole conception and how to realize it depends only on you! It needs interaction, cooperation, your opinions and suggestions and we going to optimize your ideas and exceptions to the interesting motives, ecological textiles and ecological print. If the price will be higher than expectations of customers, we can't realize our mission and meet education. We're very hapy if you fill us up by comments, suggestions which can we reflect. 


For information about how we protect your personal data please see our Privacy Policy